Bảng giá mới sản phẩm Neato – có hiệu lực từ ngày 15/8/2018

Robot Hút Bụi Vietnam Robotics trân trọng thông báo : được sự cho phép của Neato Robotics toàn cầu Vietnam Robotics thông báo giá sản phẩm mới được cập nhật có hiệu lực từ ngày 15/8/2018 – chi tiết (xem ảnh dưới)

Bảng giá mới sản phẩm Neato - có hiệu lực từ ngày 15/8/2018
Bảng giá mới sản phẩm Neato – có hiệu lực từ ngày 15/8/2018

Trả lời